Ärihooned ja kaubanduspinnad

Kliendid vajavad kas hoolduskoristust või valvekoristust. Tavaliselt on need lepingulised koristusteenused, mida osutame vastavalt kokku lepitud aegadele ja mahtudele. Teenused on mõeldud äripindadele ning sobivad nii suurtele – kui väikestele büroodele, samuti ka kaubanduspindadele. Igale objektile määratakse kindel objektijuht, kes teeb koostööd kliendipoolse esindajaga, lähtudes kokkulepitud koristusplaanist. Objektijuht koolitab välja igale objektile kindla puhastusteenindaja, kes jääb objektipõhiseks koristajaks.

Küsi pakkumist